ใบอนุญาติประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพฯ จิรพงษ์ พงษ์ศิริ 21/10/2019 [39]/[1]
ตรวจสอบเส้นทางสัญจร ประชาชน 18/09/2019 [57]/[2]
ขยะไม่เก็บครับ อาทิตย์ 08/05/2018 [464]/[1]
ที่ดิน 10ไร่ ถูกทิ้งร้าง หญ้าขึ้นรกทึบ วัยรุ่นเข้ามามั่วสุม ปานเทพ 20/03/2018 [605]/[1]
ขอความช่วยเหลือ ในการตัดตันไม้บนถนนสันพระเนตร 1 ชอย 6 สรนัยน์ สุรักษ์ 16/08/2017 [881]/[2]
ตอนกลางคืนเหม็นขี้หมูมาก Gopz 07/02/2017 [1,293]/[8]
ภาษีป้าย จิรพงษ์ พงษ์ศิริ 04/02/2017 [1,595]/[1]
แจ้งไฟกิ่งเสีย วาราม 06/01/2017 [891]/[1]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602