กลิ่นขี้หมูกลับมาอีกแล้ว มาร์ค 10/08/2020 [2]/[0]
สอบถามการเก็บขยะ บริเวณทำถนนแยกแม่กวง สมฤดี 11/06/2020 [79]/[1]
เหตุรำคาญ จากการเปิดเพลงเสียงดัง อนุกัญญ์ 08/03/2020 [242]/[1]
ใบอนุญาติประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพฯ จิรพงษ์ พงษ์ศิริ 21/10/2019 [444]/[1]
ตรวจสอบเส้นทางสัญจร ประชาชน 18/09/2019 [230]/[2]
ขยะไม่เก็บครับ อาทิตย์ 08/05/2018 [661]/[1]
ที่ดิน 10ไร่ ถูกทิ้งร้าง หญ้าขึ้นรกทึบ วัยรุ่นเข้ามามั่วสุม ปานเทพ 20/03/2018 [778]/[1]
ขอความช่วยเหลือ ในการตัดตันไม้บนถนนสันพระเนตร 1 ชอย 6 สรนัยน์ สุรักษ์ 16/08/2017 [1,369]/[2]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602