การเก็บขยะ Nalad 14/02/2019 [145]/[3]
ขยะไม่เก็บครับ อาทิตย์ 08/05/2018 [388]/[1]
ที่ดิน 10ไร่ ถูกทิ้งร้าง หญ้าขึ้นรกทึบ วัยรุ่นเข้ามามั่วสุม ปานเทพ 20/03/2018 [527]/[1]
ขอความช่วยเหลือ ในการตัดตันไม้บนถนนสันพระเนตร 1 ชอย 6 สรนัยน์ สุรักษ์ 16/08/2017 [799]/[2]
ตอนกลางคืนเหม็นขี้หมูมาก Gopz 07/02/2017 [1,206]/[7]
ภาษีป้าย จิรพงษ์ พงษ์ศิริ 04/02/2017 [1,412]/[1]
แจ้งไฟกิ่งเสีย วาราม 06/01/2017 [839]/[1]
จอดรถกีดขว้างถนนทำให้รถวิ่งสวนทางลำบาก นภาพร สิทธิกรสกุล 05/09/2016 [744]/[1]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602