จอดรถกีดขว้างถนนทำให้รถวิ่งสวนทางลำบาก นภาพร สิทธิกรสกุล 05/09/2016 [788]/[1]
ขอแนะนำหน่อยครับ.. วุฒิ 02/08/2016 [674]/[5]
การติดตั้งกระจกมุมโค้ง วาราม 13/06/2016 [599]/[1]
สอบถามบริการตัดต้นไม้ วิลาสินี 27/05/2016 [695]/[1]
ที่ข้างเคียงปล่อยทิ้งรกร้าง จิรพงษ์ พงษ์ศิริ 20/02/2016 [633]/[5]
ร้องเรียนเรื่องกลิ่นขี้หมูของเชียงรายชัยพัฒนา ประทุม 06/04/2015 [429]/[1]
กลิ่นขี้หมูเหม็นเป็นอย่างมาก แก้ว 02/03/2015 [617]/[1]
ร้องเรียน คนสันทราย 23/01/2015 [545]/[2]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602