ขอสอบถาม สมใจ รักไทย 03/09/2014 [698]/[1]
ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลไก่และสุกร ชินวุฒิ 24/11/2013 [719]/[0]
สอบถาม พรพรรณ 14/10/2013 [656]/[0]
สอบถามข้อข้องใจ คมขำ ยอดใจ 15/09/2013 [682]/[1]
การเทิดทูนสถาบันชาติศาสน์กษัตริย์ พอเพียง 13/08/2013 [585]/[0]
การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลฯ รัก 25/07/2013 [573]/[0]
การก่อสร้างอาคารของเทศบาลและการดูแลถนน การปรับปรุงภูมิทัศน์ รัก 18/07/2013 [602]/[0]
การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก รัก 06/06/2013 [564]/[0]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602