การประหยัดไฟฟ้า รัก 06/06/2013 [529]/[1]
กลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ รัก 21/05/2013 [549]/[0]
การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์ รัก 21/05/2013 [838]/[1]
สอบถาม pions 07/05/2013 [473]/[0]
การเก็บขยะ สันพระเนตร 03/04/2013 [527]/[0]
การเงิน เจมส์ 05/03/2013 [577]/[0]
ร้องเรียนการเผาถ่าน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ปรีดา 19/02/2013 [580]/[0]
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ 17/01/2013 [715]/[0]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602