การประหยัดไฟฟ้า รัก 06/06/2013 [560]/[1]
กลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ รัก 21/05/2013 [578]/[0]
การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์ รัก 21/05/2013 [868]/[1]
สอบถาม pions 07/05/2013 [496]/[0]
การเก็บขยะ สันพระเนตร 03/04/2013 [553]/[0]
การเงิน เจมส์ 05/03/2013 [604]/[0]
ร้องเรียนการเผาถ่าน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ปรีดา 19/02/2013 [605]/[0]
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ 17/01/2013 [747]/[0]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602