งานจัดซื้อจัดจ้าง
   17 เม.ย 63     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานถนนโอเวอร์เลย์ 
   27 มี.ค. 63     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
   26 ก.พ. 63     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ 
   17 ม.ค. 63     ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ 
   17 ม.ค. 63     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล จำนวน 4 โครงการ 
   08 ม.ค. 63     ประกาศผู้ ชนะรถบรรทุ 
   08 ม.ค. 63     ประกาศผู้ชนะรางระบายน้ำ 3 โครงการ 
   08 ม.ค. 63     ประกาศผู้ชนะ รถตักหน้าขุดหลัง 
   18 ธ.ค. 62     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล จำนวน 3 โครงการ 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602