งานจัดซื้อจัดจ้าง
   04 ส.ค. 63     ประกาศขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 
   14 ก.ค. 63     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 
   14 ก.ค. 63     ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน และ รถตักหน้าขุดหลัง 
   14 ก.ค. 63     ประกาศแผนการจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 โครงการ 
   14 ก.ค. 63     ประกาศแผนการจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ 5 โครงการ 
   14 ก.ค. 63     ประกาศแผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
   14 ก.ค. 63     ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ฯ 
   03 ก.ค. 63     ประกาศผู้ชนะฯ งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   12 มิ.ย. 63     ประกาศประกวดราคาจ้างหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602