งานจัดซื้อจัดจ้าง
   16 ต.ค. 62     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   07 ต.ค. 62     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 
   22 ส.ค. 62     ประกาศผู้ชนะถนนโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกด้วยยางพารา 
   18 ก.ค. 62     ประกาศประกวดราคาฯ ถนนยางพารา (ครั้งที่ 2) 
   10 ก.ค. 62     ประกาศขายพัสดุ 
   08 ก.ค. 62     ประกาศยกเลิก e-bidding ถนนยางพารา 
   26 มิ.ย. 62     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62 รอบ 6 เดือน 
   26 มิ.ย. 62     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี62 
   26 มิ.ย. 62     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่ขาด 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602