งานจัดซื้อจัดจ้าง
   21 มิ.ย. 62     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
   17 มิ.ย. 62     แบบสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน 
   12 มิ.ย. 62     ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซ.7 ม.6 
   12 มิ.ย. 62     ราคากลางงานจ้างเหมาขยายไหล่ทางแยกวังปลา ม.7 
   31 พ.ค. 62     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 
   30 พ.ค. 62     ราคากลางงานก่อสร้าง 
   02 พ.ค. 62     ราคากลาง 
   01 มี.ค. 62     ประกาศประกวดซื้อรถบรรทุก ขนาด 2 ตัน (ครั้งที่ 2) 
   01 มี.ค. 62     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางฯ ซ.1 หมู่ 5 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602