งานจัดซื้อจัดจ้าง
   08 ก.ค. 62     ประกาศยกเลิก e-bidding ถนนยางพารา 
   26 มิ.ย. 62     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62 รอบ 6 เดือน 
   26 มิ.ย. 62     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี62 
   26 มิ.ย. 62     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่ขาด 
   21 มิ.ย. 62     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
   17 มิ.ย. 62     แบบสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน 
   12 มิ.ย. 62     ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซ.7 ม.6 
   12 มิ.ย. 62     ราคากลางงานจ้างเหมาขยายไหล่ทางแยกวังปลา ม.7 
   31 พ.ค. 62     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602