งานจัดซื้อจัดจ้าง
   30 พ.ค. 62     ราคากลางงานก่อสร้าง 
   02 พ.ค. 62     ราคากลาง 
   01 มี.ค. 62     ประกาศประกวดซื้อรถบรรทุก ขนาด 2 ตัน (ครั้งที่ 2) 
   01 มี.ค. 62     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางฯ ซ.1 หมู่ 5 
   28 ก.พ. 62     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 ก 
   01 ก.พ. 62     ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 
   01 ก.พ. 62     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
   04 ม.ค. 62     ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   25 ธ.ค. 61     ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602