งานจัดซื้อจัดจ้าง
   01 ต.ค. 61     ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   10 ก.ย. 61     ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ 
   27 ส.ค. 61     ประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง 4 โครงการ ด้วยวิธีประถกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   21 ส.ค. 61     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง 
   21 ส.ค. 61     ราคากลางงานปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านเลขที่ 21 หมู่ 1 
   21 ส.ค. 61     ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงฝาบ่อพัก หมู่4 
   16 ส.ค. 61     ราคากลางงานปรับปรุงรางระบายน้ำฯ 
   16 ส.ค. 61     ราคากลางงานปรับปรุงฝาบ่อพัก 
   24 ก.ค. 61     ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602