งานจัดซื้อจัดจ้าง
   30 พ.ค. 60     ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้าง 
   30 พ.ค. 60     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
   04 เม.ย 60     ราคากลางงานก่อสร้าง 7 โครงการ 
   28 มี.ค. 60     เชิญตรวจงานจ้าง 
   27 มี.ค. 60     ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซ.8 ม.7 
   27 มี.ค. 60     ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซ.5 ม.6 
   27 มี.ค. 60     ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซ.6 ม.6 
   27 มี.ค. 60     ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขยายไหล่ทาง ข้างวัดท่าทุ่ม ม.7 
   21 มี.ค. 60     ราคากลางงานก่อสร้างรางฯ แบบฝาปิด ตั้งแต่บ้านเลขที่ 22/1 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602