งานจัดซื้อจัดจ้าง
   18 ก.ค. 61     ราคากลางรถยนต์บรรทุกน้ำ 
   02 ก.ค. 61     ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรรทุกน้ำดับเพลิงฯ 
   28 มิ.ย. 61     เชิญตรวจการจ้าง (งานถนนยางพารา) 
   20 มิ.ย. 61     ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกลำเหมืองข้าง บริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัด 
   20 มิ.ย. 61     ราคากลางงานจ้างเหมาขุดลอกดิน/วัชพืช ในรางระบายน้ำ ค.ส.ล 
   20 มิ.ย. 61     ราคากลางจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองกุด 
   20 มิ.ย. 61     ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิมด้วยโอเวอร์เลย์ฯผสมยางพารา 
   20 มิ.ย. 61     ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้ง 
   26 เม.ย 61     ราคากลางงานก่อสร้าง 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602