สมใจ รักไทย
 
ขอสอบถาม
1. การจัดเก็บขยะ ไม่ทราบว่าการจัดเก็บทุกวันอะไรบ้าง 2. การแจกเบี้ยยังชีพ แจกทุกวันที่เท่าไร 3. ถ้าไฟกิ่งหมู่บ้านเสียจะต้องทำอย่างไร
เวลา 17:14:23 วันที่ 03 กันยายน 2557
 
 
 
เจ้าหน้าที่

เรียน  คุณสมใจ  รักไทย

ตามที่ คุณสมใจ  รักไทย ได้สอบถามข้อมูล ดังนี้

1. การจัดเก็บขยะไม่ทราบว่าการจัดเก็บทุกวันอะไรบ้าง

2.การแจกเบี้ยยังชีพแจกทุกวันที่เท่าไร

3. ถ้าไฟกิ่งหมู่บ้านเสียจะต้องทำอย่างไรบ้าง

ขอตอบคำถามดังนี้

1. การจัดเก็บขยะจะจัดเก็บทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

2. การแจกเบี้ยยังชีพจะแจกก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทุกครั้ง

3. ถ้าไฟกิ่งหมู่บ้านเสียให้ไปประสาน สท. เบื้องต้น แต่หากไม่สามารถประสาน สท. ให้เข้าติดต่อได้ที่กองช่าง เทศบาลตำบลสันพระเนตร                           

เวลา 15:44:29 วันที่ 15 กันยายน 2557
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602