แก้ว
 
กลิ่นขี้หมูเหม็นเป็นอย่างมาก

1.ไม่ทราบว่า ทางเทศบาลได้จัดการดูแล ฟาร์มเลี้ยงหมู เชียงรายชัยพัฒนา กันอย่างไร  ทางฟาร์มจะมีการโยกย้ายไปเมื่อไร  ทุกวันนี้กินข้าวเย็นแทบไม่ได้  เปิดหน้าต่างไม่ได้เลย ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทางเทศบาลช่วยดูแลกันด้วยนะครับ 

2. การทำหมอนถนน หรือ หลังเต่า  บริเวณถนนที่แยกเข้าหมู่บ้านสันศรี-สันพระเนตร  ที่ทำใหม่หน้าโรงงานที่ทำสร้อยสูงจากเดิมเกินไป อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับรถจักรยานยนต์ได้นะครับ  สมควรแก้ไข

เวลา 21:59:50 วันที่ 02 มีนาคม 2558
 
 
 
เจ้าหน้าที่
ขอตอบแต่ละประเด็น ดังนี้ 1. เทศบาลได้ดำเนินการตรวจสอบปัญหากลิ่นขึ้หมูเหม็น ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันพระเนตร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และปศุสัตว์จังหวัดเชียงใมห่ ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทเชียงรายชัยพัฒนา จำกัด ให้แก้ไขปรับปรุงตามหลักวิชาการที่แต่ละหน่วยงานได้ร่วมกันตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2.เทศบาลตำบลสันพระเนตรได้แจ้งให้ผู้ดำเนินการทำหมอนถนน หรือหลังเต่า รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว
เวลา 11:12:12 วันที่ 08 เมษายน 2558
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602