ประทุม
 
ร้องเรียนเรื่องกลิ่นขี้หมูของเชียงรายชัยพัฒนา

ไม่ทราบว่าทางเทศบาลได้เข้าไปจัดการดูแล ในเรื่องกลิ่นขี้หมูของเชียงรายชัยพัฒนากันอย่างไรบ้าง เพราะ ส่งกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมาก ส่งกลิ่นทุกช่วงเวลาตั้งแต่เช้ามืด  จนถึงสาย  ช่วงค่ำจนถึงดึก จะกิน-จะนอน ก็ไม่มีความสุข เหมือนมีการปล่อยปะละเลยเป็นอย่างมาก อีกอย่างฟาร์มก็ตั้งอยู่หน้าเทศบาล  ท่าน ๆ ไม่เหม็นกันหรือค่ะ  ไม่อายคนต่างถิ่นกันหรือค่ะ ท่านจะบอกปัดว่าเขาจะย้ายแล้ว ดูเหมือนเป็นข้ออ้าง เพราะฟังมาประมาณ 5-6  ปีแล้วค่ะ  คงถึงเวลาที่ทางเทศบาล ต้องลุกขึ้นมาทำงานกันแล้วค่ะ  หน่วยงาน(สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม) ที่รับผิดชอบคงนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วค่ะ  ถ้าท่านนิ่งกันต่อไปจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

ประทุม 

6/4/2558

เวลา 08:53:49 วันที่ 06 เมษายน 2558
 
 
 
เจ้าหน้าที่
เทศบาลได้ดำเนินการตรวจสอบปัญหากลิ่นขึ้หมูเหม็น ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันพระเนตร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และปศุสัตว์จังหวัดเชียงใมห่ ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทเชียงรายชัยพัฒนา จำกัด ให้แก้ไขปรับปรุงตามหลักวิชาการที่แต่ละหน่วยงานได้ร่วมกันตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เวลา 11:13:27 วันที่ 08 เมษายน 2558
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602