จิรพงษ์ พงษ์ศิริ
 
ที่ข้างเคียงปล่อยทิ้งรกร้าง

อยากให้เทศบาลช่วยประสานติดต่อเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงมาแผ้วถางตัดต้นไม้ที่รกร้าง   เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งรกร้าง มีต้นไม้และวัชพืชปกคลุม  ซึ่งมีความเสี่ยงอาจเกิดอัคคีภัย และเป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษ  และ แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  และเคยเกิดอัคคีภัยมาแล้ว  ที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ หลัง สถานประกอบการ  บ้านเลขที่ 1/1 ม.6 ,โรงค้ากระเบื้อง พิบูลย์พานิชย์  ,  สถานตรวจสภาพรถ 5A 

เวลา 10:07:24 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
 
 
 
เจ้าหน้าที่

เรียน  คุณจิรพงษ์

ในเบื้องต้นเทศบาลตำบลสันพระเนตรได้ดำเนินการประสานผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ให้ติดต่อเจ้าของที่ดินมาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

 

เวลา 11:54:16 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
 
 
จิรพงษ์ พงษ์ศิริ

 ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เลยครับ ขอเรียนถามความคืบหน้าครับ

เวลา 08:48:20 วันที่ 01 เมษายน 2559
 
 
เจ้าหน้าที่

 เรียน  คุณจิรพงษ์

หลังจากที่ได้ประสานผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ให้ช่วยติดต่อเจ้าของที่ดินแล้ว  
ภายหลังเทศบาลได้เจรจาให้เจ้าของที่ดินมาดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งหากเจ้าของที่ดินยังไม่ได้มาดำเนินการ   เทศบาลจะเร่งติดตามให้เจ้าของที่ดินมาดำเนินการโดยเร็วต่อไปค่ะ

เวลา 11:09:24 วันที่ 27 เมษายน 2559
 
 
จิรพงษ์ พงษ์ศิริ

 ขอบคุณทางเทศบาลที่ได้พยายามดำเนินการประสานงานให้ความช่วยเหลือ ขอเรียนว่าปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการใดๆ กับพื้นที่รกร้างดังกล่าว ต่อไปคงเข้าฤดูฝน ต้นไม้วัชพืชน่าจะปกคลุมมากกว่านี้ จึงขอใคร่ขอความช่วยเหลือจากทางเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ

เวลา 22:37:28 วันที่ 16 มิถุนายน 2559
 
 
จิรพงษ์ พงษ์ศิริ

 ผ่านไปจะครบ 1 ปี. พื้นที่ข้างเคียงก็ยังมิได้ดำเนินการแผ้วถางใดๆ ยังคงรกร้าง วัชพืชปกคลุมเช่นเดิม จึงขอทางเทศบาลฯช่วยประสานงาน จัดการ. ด้วยครับ

เวลา 14:46:25 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602