นภาพร สิทธิกรสกุล
 
จอดรถกีดขว้างถนนทำให้รถวิ่งสวนทางลำบาก

 ขอให้เทศบาลเข้ามาดูแลและจัดระเรียบการจอดรถข้างๆถนนตรงบริษัท NYS หมู่1สันศรี ด้วยน่ะค่ะเพราะทำใหัรถที่วิ่งสวนทางกันลำบาก

เวลา 11:13:24 วันที่ 05 กันยายน 2559
 
 
 
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ประกอบการให้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจอดรถ ไม่ให้กีดขวางทางจราจรเรียบร้อยแล้ว แต่หากท่านยังคงไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อทางเทศบาลอีกครั้งค่ะ

เวลา 17:09:55 วันที่ 07 กันยายน 2559
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602