สรนัยน์ สุรักษ์
 
ขอความช่วยเหลือ ในการตัดตันไม้บนถนนสันพระเนตร 1 ชอย 6

 เรื่อง ขอความช่วยเหลือ ตัดต้นไม้ ที่ซอย 6 (ถนนสันพระเนตร 1 ชอย 6)

เรียน   ท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสันพระเนตร     ที่นับถือ

        ด้วยบนถนนสันพระเนตร 1 ซอย 6 มีต้นไม้ขี้นบนถนน 5 ต้น (โตแล้ว)

1 ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน

2 ทำให้การจราจร ไม่สะดวก

     จึงขอความช่วยเหลือ จากทางเทศบาล ช่วยส่งเจ้าหน้า ลงพื้นที่สำรวจ และทำการตัดต้นไม้ดังกล่าวให้ด้วย

ช่วงนี้ผมกำลัง พัฒนาถนนดังกล่าว เพื่อให้มีพื้นผิวการจราจร ให้มากขึ้น เพราะมีรถของชาวบ้านเข้า - ออก แต่ละวันเป็นจำนวน

มาก

ขอแสดงความนับถือ

สรนัยน์ สุรักษ์

เวลา 11:35:19 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
 
 
 
เจ้าหน้าที่

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงพื้นที่เข้าไปสำรวจค่ะ

 

เวลา 13:42:41 วันที่ 17 สิงหาคม 2560
 
 
เจ้าหน้าที่

 เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปในพื้นที่ และแจ้งผู้ร้องให้เปิดรับฟังความคิดเห็นภายในหมู่บ้าน เพื่อทางเทศบาลจะได้ประสานไปยังหน่วยงานทีเกี่ยวข้องต่อไป

เวลา 10:45:50 วันที่ 31 สิงหาคม 2560
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602