Nalad
 
nxnxjxj

อยากทราบวันที่มาเก็บบขยะที่แน่นอนค่ะ  เพราะจะได้นำขยะไปวางไว้ เนื่องจากว่า  วางไว้ในวันที่ได้รับแจ้ง  แต่ไม่มีการนำขยะไป   และสุนัขได้มาทำการค้นขยะ  ทำให้เกิดความสกปรกบนถนนค่ะ 

เวลา 05:50:03 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
 
เจ้าหน้าที่

 เรียน  คุณ Nalad

ตามที่คุณ Nalad "อยากทราบวันที่มาเก็บบขยะที่แน่นอนค่ะ  เพราะจะได้นำขยะไปวางไว้ เนื่องจากว่า  วางไว้ในวันที่ได้รับแจ้ง  แต่ไม่มีการนำขยะไป   และสุนัขได้มาทำการค้นขยะ  ทำให้เกิดความสกปรกบนถนนค่ะ "

 

เทศบาลขอขอบคุณสำหรับคำถามและขอเสนอแนะค่ะ  เทศบาลตำบลสันพระเนตรขอเรียนว่า ผู้รับจ้างจัดเก็บขยะะจะมาเก็บถุงขยะตั้งแต่เวลา 05.30 ทุกวันจันทร์ และ ตั้งแต่เวลา 05.30 ทุกวันพฤหสบดี โดยเริ่มเก็บจากบริเวณบ้านสันศรี หมู่ที่ 1 แล้วเข้าไปยังบ้านแม่ย่อยสันศรี หมู่ที่ 6  แล้วเข้าไปบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 แล้วเข้าไปท่าทุ่ม หมู่ที่ 7 แล้วไปยังบ้านสันพระเนตร หมู่ที่ 4 แล้วไปยังบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5 รวมระยะเวลาในการถุงขยะประมาณเวลา 05.30-11.30 น. โดยประมาณ (ถุงขยะต้องมีตราฯ ด้วย สามารถซื้อถุงขยะได้ที่ร้านค้าทั่วไป เช่น หมู่ที่ 3 ร้านโย่งมินิมาร์ท , หมู่ที่ 3 ร้านเจมส์โจ ,หมู่ที่ 6 ร้านพี่ศร ตลาดแม่ย่อยสันศรี ฯลฯ) 

เวลา 15:57:22 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602