ประชาชน
 
ตรวจสอบเส้นทางสัญจร

 ช่วยตรวจสอบเส้นทางจากเทศบาลฯถึงปากทางป่าไผ่กรณีมีการปลูกต้นไม้รุกล้ำทางสาธารณะซึ่งกีดขวางทางจราจรมาก

เวลา 18:21:21 วันที่ 18 กันยายน 2562
 
 
 
เจ้าหน้าที่

ขอขอบพระคุณท่านที่แจ้งข้อมูล ในเบื้องต้นเทศบาลจะแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบและดำเนินการตรวจสอบ ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้ร้องเรียนติดต่อเทศบาลเพื่อแจ้งข้อมูลชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน พร้อมทั้งจุดเกิดเหตุที่ชัดเจน เพื่อการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ขอขอบพระคุณอย่างสูง

เวลา 11:09:46 วันที่ 25 กันยายน 2562
 
 
เจ้าหน้าที่

ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เทศบาลได้เข้าไปตัดหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมข้างทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้เส้นทางแล้ว สำหรับกรณีที่ท่านแจ้งว่ามีการปลูกต้นไม้บุกรุกที่สาธารณะขอความร่วมมือท่านติดต่อเทศบาลเพื่อแจ้งรายละเอียดจุดที่ชัดเจนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพต่อไป และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

เวลา 10:05:55 วันที่ 01 ตุลาคม 2562
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602