จิรพงษ์ พงษ์ศิริ
 
ใบอนุญาติประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพฯ

 เรียนสอบถามความคืบหน้าเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทห้องเช่า 

-ยื่นเรื่องตั้งแต่  28สิงหาคม 2562  (ตามใบเสร็จที่แนบ) 

-ปัจจุบัน จะครบ60วัน แล้วยังไม่ได้รับต้นฉบับใบอนุญาตฯ

-อยากทราบความคืบหน้าครับ

จิรพงษ์0898530899

 

 

เวลา 08:19:28 วันที่ 21 ตุลาคม 2562
 
 
 
เจ้าหน้าที่

 เรียน คุณ จิรพงษ์  พงษ์ศิริ

ใบอนุญาติประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพฯ

 เรียนสอบถามความคืบหน้าเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทห้องเช่า 

-ยื่นเรื่องตั้งแต่  28สิงหาคม 2562  (ตามใบเสร็จที่แนบ) 

-ปัจจุบัน จะครบ60วัน แล้วยังไม่ได้รับต้นฉบับใบอนุญาตฯ

-อยากทราบความคืบหน้าครับ

จิรพงษ์0898530899

 

ตามที่ท่านได้สอบถามทางเว็บบอร์ดของเทศบาลตามคำถามข้างต้นนั้น ขอเรียนว่า ทางเทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้โทรแจ้งตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ ปรากฎว่า ไม่มีผู้รับสายแต่อย่างใด  ทั้งนี้ คุณจริพงษ์ พงษฺศิริ ได้เข้ารมาเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562  และขอแจ้งเพิ่มเติมว่า กรณีที่ได้เข้ามายื่นต่อใบอนุญาตฯ  สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0-5334-3600 ต่อ 50  ภายใน 15 วัน และหากท่านไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลสันพระเนตรขออภัยมา ณ ที่ด้วย...

เวลา 10:14:35 วันที่ 06 พฤษภาคม 2562
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602