เจ้าหน้าที่
 
การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลสันพระเนตร มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) ด่วนมาก  ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

หากสนใจ ติดต่อ 0-5334-3600 ต่อ 12

เวลา 08:46:27 วันที่ 20 ธันวาคม 2555
 
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602