วิมล ยามมีสิน
 
ร้องเรียนการเผา

 ขอความกรุณา ทางเทศบาลช่วยดูแลการเผาที่นา ที่อยู่ติดบ้านคนให้ด้วยค่ะ เพราะได้รับความเดือดร้อนมาก ทั้งควัน ทั้งกลิ่น แสบตา เศษฝางที่ปลิ้วเต็มบ้าน เห็นรณรงค์ในเรื่องการเผา ผิดกฎหมาย แต่กรุณาดูรูปด้วยค่ะ ถ้าเผาขนาดนี้ ติดรั้วบ้านขนาดนี้ ชาวบ้านจะอยู่อย่างไร รบกวนทางเทศบาลกรุณาใส่ใจในเรื่องดังกล่าว การเผาควรจะอยู่ห่างบ้านคนในระยะสักกี่เมตร ถึงจะปลอดภัย เผาทีใช้เวลาร่วม 1 ชั่วโมง เดือดร้อนมาก 

เวลา 13:05:51 วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602