เจมส์
 
การเงิน
เวลา 20:24:29 วันที่ 05 มีนาคม 2556
 
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602