สันพระเนตร
 
การเก็บขยะ
อยากสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่องวันที่เก็บขยะในตำบล สันพระเนตร ว่ามีวันอะไรบ้าง
เวลา 10:51:03 วันที่ 03 เมษายน 2556
 
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602