pions
 
สอบถาม

สอบถามเรื่องการโอนย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งว่างอยู่ไหมครับ สามารถติดต่อได้ที่ไหนครับ ขอบคุณครับ

เวลา 08:40:40 วันที่ 07 พฤษภาคม 2556
 
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602