รัก
 
กลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์

ขอให้ทางผู้มีอำนาจและผู้ที่ต้องดูแล ราษฎรในเขตตำบลสันพระเนตร  ได้ดูแลในเรื่องการกำจัดกลิ่นเหม็น เช่น กลิ่นมูลสัตว์  กลิ่นเหม็นจากการเน่าเหม็น/การเผา ซากสัตว์(หมู)/กระดูก กลิ่นเหม็นจากเลือด/น้ำล้างเนื้อหมู  เนื่องจากส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้าน เปิดประตูหน้าต่างไม่ได้เลย  อย่าให้ราษฎรได้ร้องเรียนไปยัง ตู้ ปณ.3  ขอให้ดูแลกันก่อนเพราะชาวบ้านทนมาหลายปีแล้ว 

เวลา 12:41:08 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
 
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602