รัก
 
การประหยัดไฟฟ้า

การประหยัดพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำ ไฟฟ้า หรือทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นนโยบายแห่งชาติ หรือเป็นวาระแห่งชาติ แต่เท่าที่พบเห็นนั้น  ทางเทศบาลไม่ค่อยมีความตระหนักเท่าที่ควร  เช่น การเปิดไฟฟ้า รอบบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลทุกดวง ทุกชั้น สว่างเหมือนกลางวัน ไม่รู้จะเปิดอะไรกันนักหนา ทางเทศบาลควรเลือกเปิดเฉพาะดวงที่สำคัญ  เห็นบ่อยมาก หากเจ้าหน้าที่สถานที่ราชการไม่ให้ความร่วมมือ แล้วจะรณรงค์ให้ประชาชน ให้ความร่วมมือได้อย่างไร  สงสารประเทศไทยบ้าง

เวลา 09:34:21 วันที่ 06 มิถุนายน 2556
 
 
 
มาร์ค

 ผมอยากจะแนะนำให้ทางเทศบาล ใช้ ไฟส่องทางเดิน ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีครับ ผมส่งไปขายแถวๆ แม่สอด เกือบ 20 ชุดแล้วครับ ประหยัดพลังงาน ด้วยครับ

เวลา 09:44:29 วันที่ 18 เมษายน 2560
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602