รัก
 
การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

ทางเทศบาล มีกิจกรรมหรือยุทธศาสตร์อย่างไรในการป้องกันไข้เลือดออกที่ระบาดหนักในขณะนี้  เช่น  การพ่นควัน(ยา)   ,  อสม. มีการรณรงค์ตรวจตราบ้านเรือนให้ความรู้  สำรวจ-กำจัด  แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือไม่  เหล่านี้ล้วนเป็นหน้าที่ของ อสม.  เท่าที่เห็นไม่มีอะไรเลย ไม่เห็นทำอะไร  ได้แต่ไปอบรม วัดความดันโลหิต ตามงานศพ และรับเงินเดือนกันไปทุกเดือน   เมื่อ  2 ปีก่อนเคยมีการพ่นยา  แต่พ่นเฉพาะตามถนน ไม่เข้ามาในบริเวณบ้าน ยุงก็บินเข้าบ้าน  หากจะบอกว่าแต่ละบ้านปิดประตู  ก่อนอื่น ต้องมีการประชาสัมพันธ์กันก่อน  ประชาชนจะได้ทราบล่วงหน้า  เห็นหมู่บ้านอื่น  เขาจะแบ่งเขตรับผิดชอบของ อสม. สำรวจและทำรายงาน  เป็นผู้นำในการจัดการ การพ่นยา  เป็นต้น 

เวลา 09:51:53 วันที่ 06 มิถุนายน 2556
 
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602