รัก
 
การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลฯ

 จากที่เห็น ทางเทศบาลได้แก้ไข ดัดแปลงการก่อสร้างอาคารของเทศบาลฯ บางส่วนแล้ว  แต่ถ้ามีการตรวจสอบฯ จริง ๆ ระยะระหว่างตัวอาคาร ถึง ระยะรั้ว ยังไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ  ตอนที่จะลงผังการก่อสร้าง ทำไมไม่คิดกันเรื่องนี้  ชาวบ้านไม่ใช่จะไม่รู้เรื่องอะไร  คนมีความรู้มีมาก  แต่บางเรื่องยอมกันได้ชาวบ้านก็ยอม  แต่เรื่องนี้ทางเทศบาลเป็นหน่วยงานหลัก ต้องทำให้ถูกต้อง  แล้วจะปกครองคนทั้งตำบลได้อย่างไรกัน   

เวลา 08:39:23 วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
 
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602