พอเพียง
 
การเทิดทูนสถาบันชาติศาสน์กษัตริย์

 ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์  เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนเทิดทูน  เทศบาลรู้หรือไม่ว่าทำไมธงชาติไทย ต้องอยู่บนเสาธง เพราะเป็นการเทิดทูนประเทศไทย  แต่เทศบาลกำลังทำลายมัน โดยนำธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ไปปักที่กั้นทางจราจร ซึ่งไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง   คิดให้รอบคอบ

เวลา 09:13:40 วันที่ 13 สิงหาคม 2556
 
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602