คมขำ ยอดใจ
 
สอบถามข้อข้องใจ

1.เทศบาลจัดเก็บขยะวันไหนบ้าง

2. อาคารที่กำลังก่อสร้างในเทศบาล คาดว่าจะเสร็จเมื่อไร

3. เทศบาลจะแจกเงินผู้สูงอายุ วันที่เท่าไรของเดือน

เวลา 14:25:42 วันที่ 15 กันยายน 2556
 
 
 
เจ้าหน้าที่

เรียน คุณคมขำ ยอด

      ตามที่ท่านได้สอบถามข้อข้องใจ เทศบาลขอชี้แจงดังนี้

1. เทศบาลจัดเก็บขยะวันไหนบ้าง

- เทศบาลจัดเก็บขยะทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

2.อาคารที่กำลังก่อสร้างในเทศบาล คาดว่าจะเสร็จเมื่อไร

- อาคารที่กำลังก่อสร้างในเทศบาล คาดว่าจะสร้างเสร็จสิ้นเดือนกันยายน 2556

3. เทศบาลจะแจกเงินผู้สูงอายุ วันที่เท่าไรของเดือน นั้น

- เทศบาลจะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน และจะมีการประชาสัมพันธ์ก่อนทุกครั้ง

ขอบคุณที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นนะค่ะ

 

เวลา 09:16:16 วันที่ 17 กันยายน 2556
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602