พรพรรณ
 
สอบถาม

 ดิฉันอยากสอบถามในเรื่องของ  การเลี้ยงหมูที่ส่งกลิ่นเหม็น ของฟาร์มเชียงราย ดังนี้

1.  การเลี้ยงหมูของฟาร์ม  ทาง เทศบาลเข้าไปดูแลหรือไม่

2.  กรณีที่ส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้าน ทางเทศบาลมีแนวปฏิบัติอย่างไร และควบคุมอย่างไร

3.  การเลี้ยงหมู ซึ่งเป็นฟาร์มขนาดใหญ่มาก เลี้ยงได้ไม่ขัด พรบ. ใช่หรือไม่  เพราะเห็นเขาเลี้ยงมานานมาก  ไม่มีการแก้ไขกันเลย

4.  หากชาวบ้านต้องการร้องเรียน  ต้องร้องเรียนไปยังหน่วยงานใด  หากเทศบาลไม่สามารถดูแลได้

เวลา 17:25:47 วันที่ 14 ตุลาคม 2556
 
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602