ชินวุฒิ
 
ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลไก่และสุกร
เวลา 22:14:16 วันที่ 24 พฤษภาคม 2556
 
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602