ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ

 

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ โดยกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านท่าทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลสันพระเนตร

เมื่อ 11 เมษายน 2555 เวลา 14:29:02 น.
เข้าอ่าีนจำนวน 2659 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602