งานปั้น บ้านเซรามิกซ์

หัตถกรรมงานปั้น บ้านเซรามิกซ์ โดย คุณจันทร์สวย  จักรแก้ว 0-5349-1787

เมื่อ 11 เมษายน 2555 เวลา 16:10:03 น.
เข้าอ่าีนจำนวน 2330 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602