ผ้าปักลายต่าง ๆ

 

Artisanat en tissu brodé par Khun Siwan La-Ong, village n ° 4, sous-district de San Phranet Appelez le 08-1783-8437

เมื่อ 11 เมษายน 2555 เวลา 16:15:05 น.
เข้าอ่าีนจำนวน 2053 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602