รายงานทางการเงิน

รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปี 2558
รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปี 2557
รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปี 2559
รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปี 2560
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 64.67 KB
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602