รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และร้องเรียนการทุจริต

รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602