Q&A ถาม-ตอบ

1.    Q&A ถาม-ตอบ คำถามที่พบบ่อย

      ถาม : เทศบาลฯ เปิดทำการวันและเวลาใดบ้าง

ตอบ : เปิดทำการวันจันทร์ ศุกร์  เวลา 8:30 น. ถึง 16.30 น.

 

 

2.    ถาม : ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือประชาชน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยมีทางใดบ้าง

 

ตอบ : 1. ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร เลขที่ 999 หมู่ที่3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

          2. ติดต่อผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลสันพระเนตร http://www.sanphanet.go.th/

          3. ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5334-3600

                   - สำนักปลัดเทศบาล ต่อ

                   - กองคลัง ต่อ

                    - กองช่าง ต่อ

                    - กองการศึกษา ต่อ

                    - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ

                    โทรสาร หมายเลข 0-5334-3600 ต่อ 10 และ 13

          3.  ติดต่อทางช่องทางโซเชียลต่างๆ เช่น

                   E-mail : sanphanet@hotmail.com

                   Facebook : http://www.facebook.com/ทต.สันพระเนตร สันทราย

 

3.     ถาม : เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันพระเนตรมีกี่หมู่บ้าน

  ตอบ : เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันพระเนตร มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่

1)     หมู่ที่  1  บ้านสันศรี

2)     หมู่ที่  3  บ้านป่าไผ่

3)     หมู่ที่  4  บ้านสันพระเนตร        

4)     หมู่ที่  5  บ้านใหม่สามัคคี

5)     หมู่ที่  บ้านแม่ย่อยสันศรี       

6)      หมู่ที่  บ้านท่าทุ่ม

                   สำหรับ หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาว ไม่ได้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันพระเนตร แต่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

 

 

4.     ถาม : อยากทราบวันที่มาเก็บบขยะที่แน่นอน เพราะจะได้นำขยะไปวางไว้

 

 ตอบ : โดยปกติผู้รับจ้างจัดเก็บขยะจะมาเก็บขยะทุกวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี ระยะเวลาในการเก็บขยะแต่ละวัน ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ถึงเวลา 11.30 น.

 

 

5.     ถาม : เทศบาลตำบลสันพระเนตรมีกำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ วันที่เท่าไหร่

 

 ตอบ : เทศบาลตำบลสันพระเนตรมีกำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึงไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยจะมีการประชาสัมพันธ์กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพ 3 ช่องทาง ได้แก่

               1. แจ้งไปยังกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน

               2. ประชาสัมพันธ์ทางเครื่องกระจายเสียงของเทศบาลตำบลสันพระเนตร

               3. ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook ของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ชื่อว่า  ทต.สันพระเนตร สันทราย

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602