ข้อมูลติดต่อเทศบาล

 

ที่ตั้งสำนักงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5334-3600 

หมายเลขโทรสาร :  0-5334-3600 ต่อ 13 และ 22

Email : sanphanet@hotmail.com

Facebook :  https://web.facebook.com/profile.php?id=100010411249186

Website : http://www.sanphanet.go.th/index.php

 

                                                   แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร

  

 

 

 

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602