งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 28.04 KB
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602