ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิมด้วยโอเวอร์เลย์ฯ ตั้งแต่ป่าช้า ม.6 ถึง บ้านรวมใจ ม.1 และ ราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะฯ บ้านสันศรี-ป่าขุย
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 1 KB
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602