แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 494.28 KB
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602