ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล จำนวน 3 โครงการ
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602