วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ

วังปลาบ้านท่าทุ่ม– ยางพระธาตุเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำนานาชนิด ระยะทางยาวประมาณ 2,500 เมตร ตั้งแต่บริเวณหน้าฝายท่าวัวถึงบริเวณสะพานบ้านท่าทุ่ม หมู่ที่ 7 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย ถึง บ้านยางพระธาตุ
หมู่ที่
11 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรม และบริการสาธารณะท้องถิ่นดีเด่น กลุ่มงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับภาคเหนือ (17 จังหวัด) พ.ศ.2553  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถถ.) สำนักงานปลัด

เมื่อ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 11:49:11 น.
เข้าอ่าีนจำนวน 2112 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602