วัดสันศรี

 วัดสันศรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 87 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือติดที่ราษฎร ทิศตะวันตกติดลำเหมือง ทิศใต้ติดที่ราษฎร ทิศตะวันออกติดโรงเรียนบ้านสันศรี  วัดสันศรี (สันสะหลี) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่เมื่อ พ.ศ.2546 (ของเก่าอนุญาตถอน ขอใหม่เพราะย้ายอุโบสถ)

เมื่อ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:45:29 น.
เข้าอ่าีนจำนวน 1393 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602