ห้องสมุดชุมชนเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ห้องสมุดชุมชนเทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยให้บริการผู้ที่รักการอ่านและประชาชนทั่วไปทุกวันเวลาราชการ  สามารถสมัครสมาชิกห้องสุมดชุมชนเทศบาลตำบลสันพระเนตร  

เมื่อ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:04:14 น.
เข้าอ่าีนจำนวน 282 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602