วัดสันพระเนตร

วัดสันพระเนตร ตั้งอยู่ที่ 137 บ้านสันพระเนตร หมู่ที่ 4 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ตั้งเป็นเขตของวัดรวมทั้งหมด 5 ไร่ 3 งาน อาณาเขตด้านทิศเหนือติดบ้านราษฎร ด้านทิศใต้ติดบ้านราษฎร ด้านทิศตะวันออกติดโรงเรียนบ้านสันพระเนตร ด้านทิศตะวันตกติดบ้านราษฎร วัดสันพระเนตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2370 เดิมชื่อ วัดสันพระเนตรช้างแก้ว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2465

 

เมื่อ 23 มีนาคม 2555 เวลา 16:52:44 น.
เข้าอ่าีนจำนวน 2814 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602