วัดท่าทุ่ม

วัดท่าทุ่ม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2514 เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทิศใต้สุดของอำเภอ
สันทราย มีอาณาเขตติดต่อระหว่าง อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง วัดท่าทุ่ม สร้างเมื่อ พ.ศ.2384 ชื่อวัดได้มาจากต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อไม้ทุ่มอยู่ริมท่าน้ำ เรียกว่า “วัดท่าทุ่ม” ถึงปัจจุบัน

เมื่อ 26 มีนาคม 2555 เวลา 09:55:34 น.
เข้าอ่าีนจำนวน 3693 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602