การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 02.00-02.00 น. ของวันพูธ ที่ 13 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 751.35 KB
เมื่อ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 14:40:36 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 463 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602